Značka: spokojná matka

Materská dovolenka - matka troska

Matka na materskej dovolenke alebo troska?

Čas materskej dovolenky je časom, kedy nám príroda dáva šancu vrátiť sa k sebe samým. Často sa však stretávam s tým, že ženy sa pod vplyvom tlaku spoločnosti ocitnú na úplne opačnom póle a to veľmi vzdialené od samých seba. Namiesto úplného zastavenia a naladenie na svoje najelementárnejšie pudové JA , listujú v príručkách, ktoré im dávajú návody na to, ako zvládnuť uplakané...

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie