Ďakujeme Vám za Vašu objednávku.

Rodina v harmónii z.s. (Mama poď sa hrať.sk)

Spracovávame osobné údaje podľa právnych predpisov, a to najmä podľa Zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a tiež v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. (GDPR - General Data Protection Regulation), ktoré nadobudli účinnosť 25. 5. 2018.

Milí návštevníci, používatelia, zákazníci, partneri,

záleží nám na ochrane vášho súkromia a vašich osobných údajov.

Pri kontakte s nami prostredníctvom našich webových stránok môže vzniknúť potreba alebo situácie, kedy je potrebné získať a uchovať niektoré z vašich osobných údajov. Radi by sme vás týmto uistili, že všetky prípadné osobné údaje, ktoré nám pri kontakte s nami poskytnete uchovávame v bezpečí a budú používané len na účely, na ktoré ste nám dali súhlas, alebo ktoré vyplývajú z povahy vzniknutého právneho či vecného vzťahu, v zmysle platnej legislatívy.

Vaše osobné údaje uchovávame v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov podľa Zákona č.101 / 2000 o ochrane osobných údajov a najmä v súlade s GDRP (General Data Protection Regulation - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a strávenie odpočinkovej pohybe týchto údajov).

V nasledujúcom texte vás informujeme o hlavných zásadách, ako pracujeme a nakladáme s osobnými údajmi.

Pracovný tím Zdravé-oči.eu (Rodina v harmónii z.s)

 

Zhromažďovanie a využívanie údajov
Zásady sa vzťahujú na všetkých užívateľov webových stránok www.zdrave-oci.eu a našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov alebo partnerov.

Správcom osobných údajov je:

Rodina v harmónii z.s.

Na Fabian 2478 / 10a

Říčany u Prahy

25101 Česká republika

Zapísaná v priečinku L 70356 vedená na Mestskom súde v Prahe

IČO: 07181931

DIČ: CZ07181931

Kontakt:  podpora@rodinavharmonii.eu, +420 732 152 847

 

Zhromažďujeme a ďalej spracovávame tieto kategórie údajov:

Údaje, ktoré nám poskytujete sami najmä pri týchto príležitostiach:
pri vyplnení kontaktného alebo objednávkového formulára
údaje, ktoré nám poskytnete v e-mailovej komunikácii alebo telefonickej komunikácii.
Informácie z iných zdrojov najmä:
verejne dostupné zdroje,
súbory cookies pri navštívení mojich webových stránok,
informácie, ktoré som dostal od tretích osôb, ako na príklad vašich spolupracovníkov alebo obchodných partnerov a ktoré nevyhnutne potrebujeme pre vybavenie vašu objednávky.
kombinované informácie zhromaždené z týchto zdrojov s ďalšími informáciami, ktoré máme k dispozícii.
Ako vaše údaje využívame
Zozbierané údaje využívame na tieto účely:

Uzatváranie, zmena a ukončovanie zmlúv.
Údaje využívame pre prípravu zmluvnú dokumentáciu, zmenu zmlúv alebo ukončenie zmlúv. Za týmto účelom vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonným požiadavkám na uzavretie, zmenu a skončenie zmluvných vzťahu.
Splnenie zmluvy.
Údaje užívame pre samotnú realizáciu Vašej objednávky a pre komunikáciu s vami týkajúce sa objednávky. Za týmto účelom vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby som mohli realizovať vašu objednávku.
Vedenie účtovníctva.
Údaje využívame na vystavovanie účtovných dokladov a vedenie účtovníctva. Za týmto účelom vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonným požiadavkám na vedenie účtovníctva.
Marketing.
Vaše údaje využívame k zasielaniu noviniek o našich službách, produktoch, akciách, ako aj na poskytovanie doplnkových informácií, ktorý by vás mohli zaujímať a edukačných informácií. Pre tento účel nám vaše údaje poskytujete dobrovoľne tým, že ste vyjadrili súhlas so spracovaním osobných údajov pre tento účel.
Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať podľa pokynov obsiahnutých v každej e-mailovej správe, najmä kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa", ktorý je súčasťou každého marketingového emailu.
Ak ste našimi zákazníkmi, tj. Objednali ste od nás v minulosti tovar alebo služby vrátane eBook alebo noviniek zadarmo, mozem vám posielať e-maily, ktorými vás informujeme o obdobnom tovare alebo službách, ktoré vás v minulosti zaujímali, aj bez vášho predchádzajúceho explicitného súhlasu .
Ak by vás to napriek tomu obťažovalo, prosíme dajte nám vedieť. K tomu môžete využiť akýkoľvek z našich kontaktných údajov, alebo sa opät môžete jednoducho odhlásiť kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa", ktorý je súčasťou každého marketingového emailu.
Zlepšovanie služieb a personalizácie obchodného procesu.
Ak povolíte ukladanie cookies, budeme zhromažďovať informácie o správaní na našich webových stránkach k zlepšovaniu služieb a personalizáciu obchodného procesu.

Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uloženú cookies späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil.
Princíp cookies umožňuje odlíšiť jednotlivých užívateľov a uložiť si o ňom konkrétne údaje. Napr. práve vďaka cookies vie príslušný server, aké nastavenie jazyka ste si pri minulej návšteve vybrali či aké vám má predvyplniť prihlasovacie meno do formulára (pamätá si ho z minulej návštevy). Cookies teda uľahčujú personalizáciu.
Na princípe cookies pracujú aj rôzne štatistiky a ďalšie meracie systémy, ktoré si do cookie ukladajú identifikátor návštevníka, čas a zdroj návštevy a ďalšie informácie. Tieto údaje na ďalších stránkach načítavajú a dopĺňajú a môžeme tak sledovať správanie užívateľa na našich stránkach. Cookies sú teda kritickou podmienkou pre funkčnú webovú analytiku, teda aby sme ako prevádzkovateľ webu vedeli, ako sa správajú jeho návštevníci a mohol im na základe toho ponúknuť lepšie a personalizované služby.
Cookies sa tiež používajú na uloženie potvrdenie, že je používateľ prihlásený (napr. Do e-shopu, do administrácie, na sociálnej sieti a pod.). Tu hovoríme o tzv. Autentizačný cookie. Bez nej by server nevedel, že už prihlásenie a overenie používateľa prebehlo a vyžadoval ich pri návšteve každej ďalšej stránky.
Cookies teda prinášajú pre užívateľov určité výhody, oproti tomu však stojí fakt, že sa do určitej miery stráca anonymita. Moderné prehliadače umožňujú ukladanie cookies vypnúť, užívateľ tým však príde o vyššie spomínané výhody.
Cookies je tiež možné v prehliadači zmazať. Túto možnosť nájdete v nastaveniach svojho prehliadača.
Na našich webových stránkach používame cookies pre nasledujúce funkcie:
webová analytika (AdWords, Sklik, Google Analytics, Smartemailing, Smartlook, Smartselling, FAPI, WordPress Statistcs) aby som vedel, koľko návštevníkov prišlo na naše stránky, o čo sa zaujímali, aké podstránky navštívili, ako sa na stránkach správali a podobne.
uloženie informácií, ktoré umožnia neobťažovať napríklad opakovane zobrazovanými vyskakovacími oknami
ukladanie informácií v rámci nákupného procesu
Súdne konanie a obrana právnych nárokov.
Zhromaždené údaje môžeme využívať na reklamáciu, vyšetrovanie alebo riešenie sporov alebo právnych nárokov, ktoré súvisia s mojimi službami, alebo v iných prípadoch povolených platnými zákonmi.
 

Zdieľanie a prenos údajov
V niektorých prípadoch zdieľame vašu osobné údaje:

S našimi obchodnými partnermi.
Môžeme poskytovať informácie našim spolupracovníkom, dodávateľom, konzultantom, poskytovateľom softvér, dopravcom, marketingovým partnerom, výskumným firmám a ďalším poskytovateľom služieb alebo obchodným partnerom. Informácie týmto stranám poskytujem len ak je to nevyhnutne potrebné pre realizáciu vašej zákazky, najmä aby som vám mohol poskytnúť služby alebo dodať tovar.
Všetci naši obchodní partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a ochrany vašich osobných údajov.
Z právnych dôvodov alebo v prípade sporov.
Vaše údaje môžeme zdieľať, ak je to vyžadované zákonom, reguláciami, prevádzkovými zmluvami, právnymi procesmi alebo štátnymi úradmi.
Sem patrí zdieľanie údajov s políciou a súdmi, štátnymi úradmi alebo inými tretími stranami, ak je to potrebné na vymáhanie zmlúv alebo iných zásad, ak je to potrebné na ochranu práv alebo majetku, prípadne ak v súvislosti s vaším používaním našich služieb alebo obchodné spoluprácou s nami dôjde k sporom alebo právnym nárokom.
Ďalej sem patria zdieľanie vašich údajov s inými stranami v súvislosti s prípadným zlučovaním spoločností, predajom majetkov, konsolidáciou alebo reštrukturalizáciou, financovaním alebo prechodom môjho podniku alebo jeho časti do vlastníctva inej tretej osoby.
S vaším súhlasom.
Vaše údaje môžem zdieľať aj inými spôsobmi, ak vás na to upozorníme a vy s tým budete súhlasiť.
Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
Uchovávanie a vymazanie údajov.
Vaše informácie uchovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a ešte ďalšie tri roky po jeho skončení.
Údaje využívané pre marketing s vaším súhlasom uchovávame a užívame po dobu piatich rokov.
Pokiaľ to umožňuje zákon, môžeme niektoré údaje uchovať aj po uplynutí doby uchovania, a to v týchto prípadoch:
ak s vami riešime nejaký problém ako na príklad neuzavretý spor alebo právny nárok.
ak to po nás vyžaduje zákon, alebo keď tieto údaje uchovávam v agregovanej a anonymnej forme.
ak takéto údaje potrebujeme k legitímnym obchodným účely.
Prístup k vašim údajom.
Môžete sa na nás kedykoľvek bezplatne obrátiť so žiadosťou o informácie, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, žiadať detailné informácie o tomto spracovaní. K tomu môžete využiť akýkoľvek z našich kontaktných údajov.
Zmena vašich údajov alebo chyba v údajoch.
Pokiaľ dôjde v priebehu trvania zmluvného vzťahu k akejkoľvek zmene vo vašich osobných údajoch, ako na príklad zmena mena alebo e-mailovej adresy, alebo ak zistíte, že pracujeme s vašimi neaktuálnymi alebo chybnými údajmi, prosíme dajte nám o tom čo najskôr vedieť. K tomu môžete využiť akýkoľvek z našich kontaktných údajov.
Obmedzenie spracovanie.
Ak máte za to, že:
spracovávame vaše nepresné údaje,
spracovanie vašich údajov je nezákonné a neprajete si všetky údaje zmazať,
vaše údaje už nepotrebujeme na uvedené účely, ale radi by ste ich užili pre obhajobu svojich právnych nárokov na príklad v súdnom konaní,
už vás naše správy obťažujú, hoci sme predpokladali, že by vás mohli zaujímať,
môžete nás požiadať o obmedzení spracovaní len niektorých vašich osobných údajov alebo na len určité účely spracovania.
Odhlásenie marketingu.
Odber noviniek si môžete odhlásiť odpoveďou na e-mail podľa pokynov uvedených v správe alebo veľmi jednoducho sa môžete odhlásiť kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa", ktorý je súčasťou každého marketingového emailu.
Prenosnosť údajov.
Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby som vaše údaje, ktoré máme k dispozícii, odovzdali tretej osobe podľa vašej špecifikácie.
Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Ak máte za to, že s vašimi údajmi nakladáme v rozpore so zákonom, môžete sa kedykoľvek obrátiť so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov.
Budeme však radí, keď sa v prípade vašu eventuálne nespokojnosti s našim nakladaním s vašimi osobnými údajmi Obrátim najprv na nás. Veríme, že všetku nespokojnosť budeme môcť spoločne vyriešiť.