Ďakujeme Vám za Váš kontakt.

OZ Mama poď sa hrať spracováva osobné údaje podľa právnych predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť 25. 5. 2018 podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, (zákon o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých zákonov - ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679
(O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov.

Vaše údaje sú u nás v bezpečí:)

S pozdravom a prianim príjemného dňa,
Tím OZ Mama poď sa hrať