O výchove

Tak ako pobyty, aj naše semináre sú zážitkového charakteru. Myslíme si totiž, že učenie zážitkom má tú najväčšiu silu a hodnotu. K tomu ešte pripojíme jeden krásny citát o učení od Marie Montessori:

"Edukácia nie je niečo, čo robí učiteľ, ale je to prirodzený proces, ktorý sa spontánne rozvíja v každej ľudskej bytosti. Dieťa sa neučí počúvaním učiteľa, ale prostredníctvom aktívnej skúsenosti, v priebehu ktorej pôsobí na svoje okolie."

A tak je to veru aj s nami dospelými:)

Aktuálna ponuka pobytov a seminárov