"Až keď zahodíme stres a očakávania, dokážeme byť tu a teraz,
a to je presne to miesto, kde sú naše deti."

 

Projekt Mama poď sa hrať je združením matiek a otcov, ktorí sa chcú realizovať a vytvárať krajší a zdravší svet pre svoje deti.

Cieľom našich pobytov je vytvoriť pre rodičov atmosféru, v ktorej sa budú môcť čo najviac naladiť na samých seba, a tým aj na svoje deti. Pretože len skutočne naladený rodič dokáže uveriť svojej intuícii, zahodiť všetok stres, očakávania, starosti, a byť naplno so svojimi deťmi.

Pôsobíme od roku 2012. Zorganizovali sme už desiatky pobytov a seminárov, ktorých sa zúčastnili stovky rodičov a detí. Vidíme a cítime, že to má zmysel a to nás napĺňa energiou a radosťou pokračovať v tejto krásnej a zmysluplnej činnosti.

 

Oblasti, v ktorých pôsobíme sú nasledovné:

  • Montessori vzdelávanie, vzájomne rešpektujúca výchova a prístup k deťom, rodičom a medzi členmi rodiny navzájom.
  • Organizovanie pobytov, prednášok, seminárov, kurzov, konzultácií, debatných a svojpomocných skupín, tvorivých dielní a ďalších vzdelávacích programov zameraných na rodičovskú výchovu, alternatívne výchovné systémy, medziľudskú komunikáciu a rozvoj osobnosti.
  • Organizovanie zážitkových pobytov pre deti a rodičov s prvkami Montessori v krásnom a čistom prírodnom prostredí.
  • Organizovanie pohybových a relaxačných aktivít.
  • Publikačná činnosť.

Pôsobíme na Slovensku a v Čechách a aj náš tím je česko-slovenský:-)

Tím Mama poď sa hrať

Erika Župová

Lektorka, učiteľka, zakladateľka projektu
Erika Župová, zakladateľka projektu Mama poď sa hrať. Ako lektorka zážitkových pobytov s prvkami Montessori pôsobí od roku 2012, zároveň je lektorkou seminárov o Montessori pedagogike a tiež pôsobí v oblasti poradenstva pre existujúce a vznikajúce škôlky a detské centrá, ktorých náplňou je výuka pedagogikou Marie Montessori. Matka krásneho syna, ktorý je od narodenia silným zdrojom a inšpiráciou na hľadanie stále hodnotnejších spôsobov ako tráviť spoločný rodinný čas. Erika je absolventkou dvoch diplomovaných kurzov Montessori pedagogiky pre deti vo veku 3 – 14 rokov, výcviku asertívnej komunikácie, a mnohých seminárov osobného rozvoja a alternatívnej pedagogiky. Svojim autentickým a priamym spôsobom sprevádza rodičov na ceste výchovy už deviaty rok. (Jazyk: slovenčina, čeština)

Lucie Vybíral Pastrňáková

lektorka
Lektorka jógy a Pilatesovy metody, překladatelka a tlumočnice, lektorka cizích jazyků. V současnosti žije v Říčanech u Prahy, kde vede kurzy Hatha jógy a Pilates pro dospělé, působí také jako externí lektorka jógy v několika školách a mateřských školkách, kde pracuje s dětmi ve věku od dvou let až po teenagery. Práci s dospělými vnímá jako neustále se rozrůstající rodinu založenou na synergickém propojení otevřenosti, přátelství a vzájemného sdílení. Práce s dětmi představuje pro Lucii denní dobíjení životní energie s dalekosáhlým přesahem a inspirací k práci na sobě sama, ke znovuobjevování již zapomenutého a k čiré radosti z prožitku prchlivého okamžiku. Dlouhodobým tématem Lucie je seberealizace a především seberealizace žen v období mateřství. Pod jménem Lucie Nobis vydala na podzim 2015 knihu Mateřství a seberealizace, mozaiku inspirativních příběhů žen, které se vydaly cestou své vášně, kterou proměnily v podnikání díky inspiraci vlastním mateřstvím. Lucie také pravidelně publikuje v časopise Sféra. Je maminkou dvou úžasných dětí, jež jsou jí motorem pro hledání hlubšího smyslu života. (Jazyk: čeština)

Peter Župa

Manažér, podnikateľ, marketér
Peter pôsobí ako manažér a podnikateľ, najmä v oblasti ekologickej energetiky a internetového marketingu. Veľmi ľúbi svoju manželku Eriku a synčeka Marcela ako zanietený otec a skúsený marketér pomáha a podporuje projekt Mama poď sa hrať.

Marcel Župa

Energizer:-)
Pobytový energizer, syn Eriky a Petra Župovcov, zakladateľov Mama poď sa hrať. Zdroj energie a inšpirácie na pobytoch aj mimo nich.

Hosťujúci lektori 

Helena Longauerová

Lektorka, školiteľka
Skúsená lektorka zážitkových pobytov pre rodiny s deťmi s Montessori vzdelaním. Metodička pre vzdelávanie mládeže v Regionálnom osvetovom stredisku v Leviciach. Autorka a lektorka environmentálne zameraných podujatí pre žiakov materských, základných a stredných škôl (humánny prístup ku zvieratám, globálne vzdelávanie..), tiež viacdňových pobytových programov pre rodiny s deťmi. Školiteľka nadobúdania soft skills (mäkkých zručností) a projektového mechanizmu pre mládež, lektorka ďalšieho vzdelávania dospelých, organizátorka podujatí pre verejnosť zameraných na osobnostný rozvoj. (Jazyk: slovenčina)

Lenka Dygasová

Učiteľka, lektorka
Montessori pedagogiku spoznala v roku 2002, kedy v nej našla inšpiráciu pre výchovu svojich troch detí. Počas materskej dovolenky absolvovala kurzy Ako podporiť prirodzený vývoj dieťaťa, Rešpektovať a byť rešpektovaný, Montessori prirodzené vzdelávanie a tiež DPS vychovávateľstvo na Masarykovej univerzite. Lenka je kvalifikovanou učiteľkou predškolského vzdelávania. Rada výtvarne tvorí, stará sa o rastliny a športuje. Ďalšie absolvované kurzy: Focusing - Dialóg mysle a tela, Tvorba Mandál. (Jazyk: čeština)

Milena Filková

lektorka, učitelka
Již osum let pracuji jako učitelka v Montessori školce. Každý den je pro mne nové dobrodružství, o které bych se s vámi ráda podělila. Dříve jsem také pracovala jako arteterapeut ve výtvarné dílně MOÚ a jako pedagog centra volného času Paleta, jehož jsem spoluzakladatelkou." (Jazyk: čeština)

Zakladatelia  Mama poď sa hrať

Erika (odbornosť, obsah a vízia), Marcel (energia a inšpirácia) a Peter (podpora a vízia) Župovci.

Tešíme sa na vás:-)