Pripravené prostredie

Pripravené prostredie je jedným zo základných princípov a pojmov Montessori pedagogiky. Pre jeho jednoduchšie pochopenie si skúsime vysvetliť, ako ho vníma dospelý človek. Pracovať v pripravenom prostredí je pre dospelého človeka veľmi príjemné. Pripraviť si prostredie znamená vytvoriť také podmienky, aby nám práca v ňom išla čo najjednoduchšie. Aby sme mali všetko potrebné v dosahu, aby sme nemali okolo seba zbytočne nepotrebné veci a mohli sa sústrediť na jednu činnosť.

Ak napríklad chceme piecť koláč, pripravíme si ingrediencie, navážime potrebné množstvo a zvyšok upraceme. Po dokončení cesta nám nič neostane a teda vieme, že náš postup bol správny. Takáto práca prebieha v kľude, baví nás a zo svojho diela máme úprimnú radosť.

Ak si však prostredie nepripravíme a chaoticky vyťahujeme z chladničky či špajze postupne ingrediencie, občas sa stane, že niečo proste zabudneme pridať. Celá naša práca je potom zbytočná a cítime rozladenie a frustráciu. Chápeme, že sme zrejme niekde urobili chybu, môžeme sa z nej poučiť a nabudúce si prostredie pripraviť lepšie.

Ako to ale vníma dieťa?

Pre dieťa je pripraveným prostredím priestor, v ktorom sa dokáže samostatne pohybovať a obsluhovať a v ktorom nachádza zmysluplné podnety. V tomto článku by som sa chcela venovať práve podnetom a pomôckam, ktoré deťom doma ponúkame. Malé dieťa ešte samozrejme nedokáže vyhodnotiť, či pomôcka ktorú dostalo do rúk má, alebo nemá zmysel. K tomu je tu jeho sprievodca (rodič), ktorý mu prácu predvedie. V okamihu, keď pomôcku predvádza, sám si ju už vyskúšal a vie, ako s ňou pracovať.

Dieťa má radosť a cíti pocit obrovského uspokojenia, keď sa  mu podarí prácu urobiť do konca a vidí, že ju vykonalo správne. Preto je dôležité pripravovať radšej jednoduché pomôcky, ktoré majú jasný zmysel a dieťa pri nich môže zažiť pocit uspokojenia.

Napríklad dve misky položíme na tácku, dáme k nim lyžičku a malú handru. Aj bez predvedenia je na prvý pohľad jasné, k čomu takáto pomôcka slúži a ako s ňou pracovať. Ak ju však predvedieme a ukážeme, že na konci vodu prelejeme späť, misku utrieme a aj tácku, pre dieťa je to jasný návod.

Ak dávame deťom chaoticky pripravené pomôcky, v ktorých sa v podstate nedá dosiahnuť dokončenie práce, vzbudzujeme v nich pocit neistoty a straty bezpečia. Taktiež sa môže stať, že častým používaním chaotických pomôcok a neúplných hračiek si dieťa nemôže zažiť pocit hlbokej koncentrácie, čo sa neskôr vyústiť do problémov s pozornosťou.

Rodič je ten, ktorý by mal myslieť vždy o krok vpred a zvažovať zmysluplnosť a vhodnosť hračiek, či pomôcok. Skúste sa zložiť puzzle, kde chýbajú dve časti. Ako sa cítite? A to ste dospelý a dokážete si to racionálne odôvodniť. Dieťa ale túto výhodu nemá a pocit nedokončenej práce v ňom zostáva.

Čo teda môžeme urobiť?

Čaká nás jarné upratovanie a tak si spolu s deťmi môžete prebrať hračky  a tie, ktoré už nespĺňajú svoj účel radšej vyraďte. Uvoľní sa vám priestor, ktorý môžete využiť k tomu, aby ste nachystali niekoľko tácov s pomôckami, ktoré vaše dieťa práve teraz oslovujú.

Ak máte chuť viacej sa ponoriť do témy pripraveného prostredia, tak na vás už čaká náš nový ebook:

http://mamapodsahrat.sk/ebooky/pripravene-prostredie/

Prajeme krásne dni s vašimi deťmi😊

Autor: Erika Župová, kouč, lektorka a spoluzakladateľka Být ženou mě baví a OZ Mamapoďsahrať

Komentáre
  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie